Đôi dòng sữa mẹ

Từ khi con mới lọt lòng

Mẹ nuôi con tự bao dòng sữa thơm

Sữa từ ngô lúa quê hương

Từ lời ru, tiếng yêu thương thầm thì

Chắt chiu trong mỗi nghĩ suy

Cánh cò chao liệng, xanh rì bãi dâu

Mặt trời đổ lửa trên đầu

Mồ hôi nhỏ giọt – áo nâu trắng ngà

Cơm một bát, cánh đồng xa

Sữa mẹ đong ánh trăng sa đong về

Thơm mùi nếp mới làng quê

Uống trăng uống cả lời thề mai sau…

Dẫu là đất rộng, trời cao

Dẫu đi muôn nẻo lẽ nào lại quên

Đôi dòng sữa của mẹ hiền

Nuôi ta khôn lớn làm nên nghiệp đời.

Ầu ơ!... Tiếng mẹ đưa nôi

Ngàn xuân đọng mãi trong tôi lời Người.

 Ngày 03 tháng 4 năm 2011

 (Tức ngày 01 tháng 3 Tân Mão)
0 Responses