Hội lim nghe em hát

1

"Lúng liếng là lúng liếng ơi..."

Lặng nghe em hát đất trời chao nghiêng

Nón quai thao, lúm đồng tiền

Ấp e dải yếm thắm duyên tình người

Chòng chành trăng khuyết nhẹ trôi

Giữa xuân nắng trải ghẹo đôi hồng đào

Nghe em hát ngỡ chiêm bao

Trương Chi... Từ Thức ngày nào gặp tiên...

Hội Lim đến hẹn lại lên

Người về nhắn gửi niềm tin ơi người!

2.

"Chàng buông vạt áo em ra..."

Kẻo không nhàu nát, rách tà áo em

Bồi hồi giữa khúc giao duyên

Ước cùng em tựa mạn thuyền... du xuân!

Xế chiều tiếng vạc, chuông ngân

Dẫu nghe em hát bao lần vẫn say

Miếng trầu cánh phượng trao tay

Chưa kịp ăn đã ngất ngây thắm nồng

"Người về con nhện giăng mùng... "

Năm canh thao thức, bâng khuâng tơ tình

Ao làng vương bóng trúc xinh

Níu tà áo thắm... ơi mình luồn kim...!

 Ngày 13 tháng giêng Nhâm Thìn 2012
0 Responses