Còn Lại Với Thời Gian

Tiền của bao nhiêu cũng hết

Công danh, địa vị...một thời

Chỉ tình thương, phẩm giá con người

Còn lại với thời gian, cuộc sống.

Năm tháng dần cũng trôi đi

Cuộc đời mỗi người ngắn lại

Chỉ là niềm tin mãi mãi

Như ngàn chồi lộc ngát xanh.

Đừng vội trách đời, trách anh

Sao mình cứ nghèo cứ khổ

Dẫu chẳng tin giàu hèn có số

Nhưng anh tin được thanh thản một đời! Ngày 20. 10. 2011
0 Responses