Khúc ca Đàn ông

Đàn ông chúng tôi không có ngày 8 tháng 3

Để nhận hoa, nhận qùa...những nụ hôn cháy nồng ngày lễ

Đàn ông chúng tôi nào có phấn son, cũng chẳng lược gương...

Để trước lúc đi làm, đi chơi...điểm trang cho mình thêm trẻ

Nhưng Đàn ông chúng tôi có trái tim mạnh mẽ

Có tình yêu bỏng cháy

Tấm lòng thành.

Tuy đôi khi khô khan, mộc mạc như củi cành

Cũng có lúc đùng đùng bão lửa

Khi tỉnh

Khi say

Ma men gõ cửa

Cơm canh chẳng ngọt, chẳng lành...

Nhưng chúng tôi luôn khát vọng thành danh

Muốn là cực nam châm hướng về mọi phía

Muốn trái đất này luôn luôn nhỏ bé

Trong vòng tay hạnh phúc lứa đôi!

Dẫu ngày 8 tháng 3 không là của chúng tôi

Không có nụ hôn...tặng qùa trong ngày lễ

Nhưng nửa trái đất này là HOA

Tươi thắm

Ngát hương.
0 Responses