Đại Tướng Giữa Lòng Dân

Đã bao ngày nay Ngôi nhà số Ba mươi *

Hàng triệu tấm lòng cùng hướng về bên Bác

Đâu quản đường xa, nắng mưa, tuổi tác

Nén nhang thầm kính dâng Người.

Bác Giáp ơi! Trọn cả cuộc đời

Vì Đảng, vì dân... vì tình yêu lẽ sống

Trái tim lớn, với tầm nhìn sâu rộng

Không một chút ưu phiền trước biển động, phong ba.

Dẫu không tin Bác đã đi xa

Ngôi nhà số Ba mươi từ nay vắng Bác

Nhưng mãi niềm tin cuộc đời này đẹp nhất

Vì có một Người Đại tướng giữa lòng dân.
0 Responses