Đò ơi!...Em tôi…

Tuổi đôi mươi em lỡ bước giữa đường

Khi con thơ vừa chào đời mũm mĩm

Lúc mẹ chồng – quả trên cây đương chín

Trên đầu viền dải khăn tang…

Năm tháng trôi qua bên gió hú mưa ngàn

Em như con ong đêm ngày mải miết

Nuôi con lớn khôn, thầm lòng thủ tiết

Trên đầu thêm dải khăn tang…!!!

Bến trước, bến sau… biết bao chuyến đò sang

Bên ấy ngỏ qua… nhưng đò đầy lỡ chuyến

Đò ơi đò! Hãy một lần chót hẹn

Đưa em tôi… dẫu đã xế chiều…

 Tháng 7. 2013

 (Nhân ngàyThương binh liệt sĩ 27.7)
0 Responses