Anh Nơi Đâu

Ba nhăm năm trôi qua

Thời gian gắn sự chuyển mình đất nước

Mẹ sang tuổi chín mươi lưng còng thêm mỗi bước

Em đứng bóng xế chiều nước mắt cạn thêm.

Anh nơi đâu?

Sao nỡ lãng quên

Đêm quan họ dùng dằng không thể...

Để hôm nay xa lìa dâu bể

Loan Phượng đôi đường.

Anh nơi đâu?

Sao chẳng nhớ chẳng thương

Cứ hát cười hoài vui bên đồng đội

Cứ mãi tuổi đôi mươi với trái tim nóng hổi

Chờ lệnh xung phong.

Anh nơi đâu?

Anh có nghe không

Tiếng mẹ gọi qua từng làn khói mỏng

Từng cơn nấc giữa đêm dài thao thức

Mòn mỏi chờ mong.

Anh nơi đâu?

Từ cõi hư không

Khôn thiêng hãy cùng em về trẩy hội

Vai lại kề vai với bao điều muốn nói

Thỏa nỗi mong chờ...Ngày 30.4.1975 – 30.4.2010
0 Responses