Nhớ

Buổi anh đi

Theo bạn tiễn đưa

Em không khóc mà lệ tràn khóe mắt

Phút chia tay chẳng lo buổi học?

- Lo đường dài anh cay mắt, rộp chân...

Thế rồi anh đi tháng tháng, năm năm

Ai bảo yêu đâu...

Nhưng thương thương, nhớ nhớ!

Giếng nước xanh trong

Mái trường tươi ngói đỏ

Những con đường in đậm dấu chân ai?

Thế rồi anh đi bao mùa phượng đâm chồi

Tu hú kêu

Nhắc hoài người tri kỷ

Ai bảo yêu đâu?

 … Ơi anh người chiến sỹ!

Tiễn anh đi

 … Nguyện chờ đón anh về.

Thương nhớ tháng năm thành đường chỉ ai xe!

 Xuân 1974
0 Responses