Anh muốn

Anh muốn là dòng sông, biển cả

Để thuyền em lướt sóng thỏa bến bờ

Không muốn là chim khuyên nhỏ bé

Giữa cũi lồng quanh quẩn bơ vơ.

Anh muốn là mưa ngâu nơi đảo nhỏ

Để cây xanh em tươi mát giữa trời

Không muốn là mây trôi, bèo dạt

Lang thang... đâu chốn, đâu nơi...

Anh muốn là cây đa, chú cuội

Để trăng em tròn mãi với đời

Không muốn làm sao băng vụt sáng

Chỉ một lần... trong khoảng tối chơi vơi.

Anh muốn là anh... chẳng là tôi

Để tình yêu luôn gõ cửa... mỉm cuời

Không muốn là con tim yếu đuối

Nhịp đập vô thường... khắc khoải buông xuôi...
0 Responses