Bắc Ninh Quê Tôi

Bắc Ninh quê tôi có dòng Tiêu Tương

Với những chuyện tình đã đi vào huyền tích

Mỵ Nương - Trương Chi, Giáng Hương - Từ Thúc

Thủy chung Dương Lễ - Lưu Bình

Hội đã đông sao em nỡ chùng chình

Hài còn đó đang chờ ai ướm thử

Cứ để dứt day nỗi lòng Hoảng Tử

Cô Tấm xinh tươi, duyên dáng, dịu hiền...

Bắc Ninh quê tôi có truyền thống học hành

Với nhiều Trạng nguyên, Thám hoa, Bảng nhãn ...

Sống thẳng ngay không gây thù, ai oán

Uyên thâm, lịch sự, bao dung...

Bắc Ninh quê tôi - Đất Tổ của vua Hùng

Mộ Kinh Dương Vương uy nghiêm còn đó

Đền thờ Âu Cơ - Lạc Long quân ngàn năm sáng tỏ

Đất trời Nam con Lạc cháu Hồng.

Bạn về Bắc Ninh cùng hoà nhập vui chung

Những lễ hội: Đền Đô, Dâu, Keo, Bút Tháp...

Thăm chiến tuyến Sông Cầu một thời trận mạc

Câu "Nam quốc sơn hà..." còn vọng mãi ngàn năm!

Về Bắc Ninh mời bạn hãy ghé thăm

Núi Thiên Thai, nghề đồng Đại Bái

Mua tranh Đông Hồ bao đời truyền lại

Gốm Phù Lãng... sơn mài, dệt lụa Từ Sơn...

Đến với Bắc Ninh bạn sẽ yêu đời hơn

Nghe câu quan họ mà dùng dằng không thể

Qua cầu gió bay... xin anh đừng thế

Buông áo em ra kẻo chợ hết, chợ trưa...!

Người Bắc Ninh thanh lịch, trọng lời thề

Đằm thắm, nghĩa tình, thuỷ chung sâu lắng

Khi đất nước thanh bình nhớ đừng quên – các bạn

Đua thuyền trên Sông Cầu "Nước chảy lơ thơ..."

Nghe câu

- "Chín nhớ mười thương...

 năm đợi mười chờ..."!

 ...

 Tháng 5 năm 2013
0 Responses