Lục bát 2 câu

Không tiền bạc, chẳng công danh

Chữ tâm giữ lại, tình dành cho thơ

*

Gắng gom hạt nắng chiều thu

Kẻo hoàng hôn tím, trăng lu...chạnh lòng

*

Đất cằn, thân đã thẳng ngay

Mưa sa bão táp không thay đổi chiều

*

Long lanh, óng ả - pha lê

Khi hoa tàn héo, ai hề ngó nghiêng

*

Viên đá nhám - tắm kỳ lưng

Óng ánh - viên ngọc hẳn dùng ngắm chơi.

*

Tiếc thời trai trẻ, vàng son

Tiếc khi nhắm mắt...gì còn với ta!

*

Bao ham muốn giữa cuộc đời

Có điều tự biết đầy vơi mà chừng

*

Hát làm chi mãi khản hơi

Nói làm chi mãi, lắm lời ai khen?

*

Chỉ là một thứ để ngồi

Mà sao gây cảnh khóc, cười, khen, chê?

*

Giữa nơi nghìn nghịt, người xe

Nhớ sao tiếng sáo trưa hè đồng quê.

*

Thèm bát canh cá đồng quê

Chẳng mường tùng tiệc đề huề chốn đô

*

Tung tăng đớp ánh trăng thanh

Chẳng thân con vẹt quẩn quanh cũi lồng

*

Mãi dòng suối nhỏ trong lành

Chẳng dòng sông lớn vẩn tanh sục bùn

*

Những là nâng gối cùng nhau...

Ngu ngơ hoá giấc mơ sâu...bẽ bàng.

*

Khi vui bên rượu ngắm trời

Lúc buồn nhấm nháp cuộc đời...dại, khôn...!

...
0 Responses