Em còn nhớ nữa...

Ngày nào cắt cỏ chăn trâu

Bắt cua, tát cá lấm đầu... nhọ nhem

Tối mò... thôn xóm lên đèn

Bờ đê... vẫn lối thân quen... hai người.

Bây giờ đã khác xưa rồi

Từ quê lên phố... sao trời đổi thay

Tóc huyền xưa tựa suối mây

Nay thành nâu - đỏ, xăm mày, mắt xanh

Đâu còn dịu ngọt yến – oanh

Đâu niềm tin, tấm lòng thành... thuở xưa!

Đường làng lác đác hạt mưa

Bao nhiêu kỉ niệm như vừa hôm qua

Vọng đâu đây tiếng ru à

Như lời nhắn nhủ với ta suốt đời...

Em còn nhớ nữa... em ơi! Hè 2013
0 Responses